Wpłynęło wiele skarg.

Ostatnio często słyszymy w mediach różne informacje ,które dotyczą zamierzonych zmian w Urzędzie Regulacji Energetyki. Wszystkie media publiczne mówią o rozmaitych zmianach w systemie aukcji OZE. Nikt nie wie w jakim terminie całkiem nowe przepisy zaczną obowiązywać. Mówi się, iż Urząd Regulacji Energetyki oraz Ministerstwo Gospodarki już w tym tygodniu podejmie decyzję w tej kwestii. Nie poznaliśmy wciąż konkretnych ustaleń oraz dat. Rząd także nie wziął wciąż żadnej decyzji w tej kwestii. Prezentuje się to tak, że wydział administracyjny energetyki na Politechnice Warszawskiej będzie musiał zaczekać z nowymi programami. System, który to współcześnie jest wdrożony wcale nie spełnia wymagań Ministerstwa Gospodarki. Wpłynęło nawet dużo skarg od zainteresowanych powiązanych z niedociągnięciami prawnymi a także wszelkimi lukami w prawie.Wszyscy dookoła twierdzą, iż sytuacja obowiązkowo zmienić się, w celu polepszenia jakości proponowanych usług. Kwoty, jakie są na dzień dzisiejszy ponoszone w związku ze nieodpowiednio funkcjonującym systemem utrudniają efektywną pracę Ministerstwa Gospodarki. W następnym tygodniu ma zapaść ostatnia decyzja, jaka przynieść może istotne zmiany. Wszyscy oczekują, iż te nowe przepisy będą pozwalały też na większe wpływy do budżetu państwa. Oczywiście nie bez uwagi pozostaje fakt, iż sprawa ta jest nagląca i niewątpliwie wymaga bezzwłocznego podjęcia decyzji.

Zobacz: Dariusz Maciński

admin