Poprzez to powinno się korzystać z ogólnoświatowych źródeł.

Tak jak uniwersalna jest budowa człowieka, tak uniwersalna jest także wiedza ludzka o wszelkich aspektach zdrowia człowieka. Owszem, dość często zdarza się, że pewne grupy schorzeń są charakterystyczne wyłącznie na danym rejonie geograficznym. Bywa też, że podatności na konkretne choroby najczęściej spotykane są w jakiejś etnicznej grupie – lub również w jakimś obszarze geograficznym. Jednak nie zmienia to faktu, że ogólna wiedza medyczna jest spójna na całym świecie, a nawet jeżeli jakieś cechy są widoczne tylko w części świata znacznie oddalonej od naszego kraju (lub również w grupie ludzi, którzy prawdopodobnie Polski nie odwiedzają) – to przy dzisiejszej dostępności transportu lotniczego tak rzeczywiście każdy z nas może się znaleźć w ciągu 24 godzin w zupełnie innej części świata. Ta techniczna zdobycz którą jest możliwość łatwego a także szybkiego przemieszczania się związana jest jednak z pewnym zagrożeniem wynikającym, z tejże możliwości. Chora osoba może (nawet nie wiedząc o swojej własnej chorobie) przebywać na naszym terytorium, a jeśli jej choroba nie będzie znana w Polsce, to może się pojawić spory kłopot z należytą diagnozą oraz leczeniem. Dlatego powinno się korzystać z źródeł ogólnoświatowych – dosłownie takowych jak blog medyczny w języku angielskim.

Zobacz: http://theraphy24.co.uk/

admin