Jeśli w naszej własnej firmie odpowiadamy za dział kadrowy…

Jeśli w naszym przedsiębiorstwie jesteśmy odpowiedzialni za kadry, a ściślej mówiąc za to, jak podwładni sobie radzą na swoich własnych stanowiskach, to na pewno chcemy zwiększyć funkcjonalność ich pracy. Jest to bardzo ważne szczególnie wtedy, jeżeli my również jesteśmy pośrednio rozliczani za ich pracę, wtedy również szczególnie powinno bardzo zależeć na tym, ażeby jak najbardziej zachęcić ich do jak najpilniejszego wykonywania swoich własnych obowiązków. No bo np – jak podwyższyć efektywność handlowca? Oprócz oczywiście stałego obiecywania mu wysokich premii? Należy nauczyć go nowych metod sprzedażowych a oprócz tego technik wywierania wpływu na klientów. Ocziwiście nie czynimy tego my, a posyłamy go na szkolenie handlowe zawierające sporo niuansów z tegóż obszaru. Jeśli chodzi o taki rodzaj stanowiska jak pracownik administracyjno-biurowy szkolenia kwalifikujące do zawodu też są bez wątpienia możliwe i częstokroć  prowadzone. Taki pracownik musi nauczyć się jak obsługiwać podstawowe urządzenia biurowe, oraz potrzebnych do pracy programów komputerowych a ponadto zapoznać specyfiki pracy w biurze. Wręcz jeśli czyimś jedynym zadaniem jest obsługa biura, szkolenia przygotowujące z całą pewnością będą mu pomocne i sprawią, że będzie zdecydowanie lepszy w pracy.

Zobacz więcej: szkolenia dla sekretarek

admin