Biomasę używa się przeważnie do celów grzewczych.

Biomasa jest to masa złożona z produktów, które ulegają degradacji oraz odpadów z takowych gałęzi gospodarki jak głównie rolnictwo ale także i akwakultura, rybołówstwo a także leśnictwo. Są to również biodegradalne części odpadów przemysłowych i komunalnych oraz biogazy. Można wyróżnić trzy gatunki biomasy: biomasę mikro organiczną czyli na przykład plankton, fitomasę (pochodzenie roślinne), a ponadto zoomasę (pochodzenie zwierzęce). Biomasę stosuje się najczęściej do celów energetycznych (grzewczych). Często wykorzystywane w tym właśnie celu jest bez wątpienia drewno, o niskiej jakości oraz nie jest zdatne do produkcji wyrobów stolarskich albo jakiś innych. Oprócz tego stosuje się także między innymi odpady organiczne, słomę, osady ściekowe, odchody zwierzęce lub tłuszcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Na terenie rzeczpospolitej polskiej najczęściej hodowanymi na biomasę są (z powodu na dość szybki wzrost oraz małe koszta produkcji) topinambur, wierzba wiciowa oraz dodatkowo wszelakiego rodzaju trawy wieloletnie (miskant, proso rózgowe itp). Spalanie biomasy jest o wiele bardziej korzystniejsze dla środowiska niż użytkowanie z kopalnianych paliw ponieważ podczas spalania biomasy ulatnia się znacznie mniejsza ilość substancji szkodliwych (na przykład siarki).

Więcej: Dariusz Maciński

admin