Taka biomasa stosowana jest do energetycznych celów.

Biomasa to oczywiście nic innego jak część odpadów bądź produktów, które są pochodzenia roślinnego bądź zwierzęcego ulegająca biodegradacji. Znawcy tego tematu, w obrębie tego właśnie zagadnienia wyróżniają fitomasę (biomasa roślin) oraz dodatkowo zoomasę (to biomasa zwierząt) a ponadto biomasę mikroorganizmów (na przykład plankton).
Biomasa wykorzystywana jest do energetycznych celów. Wykorzystywać więc możemy wiele komponentów, między innymi drewno o nieco niższej jakości, czyli takie, które nie jest zdatne do innego wykorzystania niż na opał, słomy, odchodów zwierząt, olejów roślinnych oraz zwierzęcych, wodorostów uprawiane do celów energetycznych, szybko rosnących roślin: wierzba wiciowa, topinambur czy wieloletnie trawy.
Biomasa ma swoje zalety i oczywiście wady. Z jednej perspektywy spalanie jej uważane jest za zdecydowanie znacznie korzystniejsze dla środowiska naturalnego aniżeli spalanie paliw kopalnych, gdyż ma ona znacznie mniej szkodliwych pierwiastków aniżeli przykładowo węgiel. Prócz tego można ją relatywnie łatwo zyskać, bo jej źródła znaleźć można wszędzie.
Ale biomasa ma także własne wady. Głównie trudny jest jej transport oraz magazynowanie, ponieważ ma ona bardzo małą gęstość. Wartość energetyczna biomasy jest mniejsza aniżeli w przypadku kopalnianych paliw.
A dodatkowo co niektóre odpady dostępne są tylko sezonowo.

Zobacz więcej: Dariusz Maciński

admin