Poprzez to powinno się korzystać z ogólnoświatowych źródeł.

Tak jak uniwersalna jest budowa człowieka, tak uniwersalna jest także wiedza ludzka o wszelkich aspektach zdrowia człowieka. Owszem, dość często zdarza się, że pewne grupy schorzeń są charakterystyczne wyłącznie na danym rejonie geograficznym. Bywa też, że podatności na konkretne choroby najczęściej spotykane są w jakiejś etnicznej grupie – lub również w jakimś obszarze..