Taka biomasa stosowana jest do energetycznych celów.

Biomasa to oczywiście nic innego jak część odpadów bądź produktów, które są pochodzenia roślinnego bądź zwierzęcego ulegająca biodegradacji. Znawcy tego tematu, w obrębie tego właśnie zagadnienia wyróżniają fitomasę (biomasa roślin) oraz dodatkowo zoomasę (to biomasa zwierząt) a ponadto biomasę mikroorganizmów (na przykład plankton).Biomasa wykorzystywana jest do energe..