Hipotermię używa się jako metodę pomagający radioterapii

Czym jest hipertermia? Poprzez pojęcie hipertermii na ogół wyobrażamy sobie stan wyższej temp. ciała na oddziałanie elementów zewn. – jak słońce, lub wewnętrznych (zakłócenie gospodarki cieplnej organizmu). Zwykle hipertermia żąda podjęcia działalności ochładzających organizm. Jest czymś innym niż gorączka, w momencie kiedy podwyższona temp. tworzy ochronną odpo..