Nauka o świecie opiera się na eksperymentach

Pośród wielu dziedzin wiedzy znaczące miejsce posiadają edukacje przyrodnicze. Nauka o świecie nieożywionym to fizyka. Działanie organizmów żywych bada  medycyna. Jest też edukacja z pogranicza tych dziedzin – to ekologia. Bada ona związki pomiędzy  florą oraz fauną a normalnym środowiskiem. Ogólnie mówiąc, nauka o świecie to globalny raport zjawisk mający..